CORONA

Corona maatregelen

Wij nemen passende maatregelen in verband met het coronavirus om veilig door te kunnen werken.

Het belang van ieders gezondheid staat voorop. Om deze reden plannen we ons personeel momenteel zoveel mogelijk op vaste klussen in om de reisbewegingen en het contact met andere personen te minimaliseren. Dit kan leiden tot oa een langere wachttijd op onderhoudswerkzaamheden bij particulieren. We doen er alles aan om als bedrijf zo veel mogelijk werkzaamheden door te laten gaan. Regulier werk wordt enkel uitgevoerd met inachtneming van de landelijke gestelde maatregelen van het RIVM dit m.b.t. afstand houden en hygiëne. 

Voor meer duidelijkheid verwijzen wij u naar het protocol ‘Samen veilig doorwerken‘ opgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM. 

Wanneer een monteur bij u werkzaamheden komt verrichten vragen wij u voorafgaand het bezoek:

  • Toestemming voor toegang tot locatie van werkzaamheden. 
  • Bevestiging dat tot op het moment van bezoek door onze medewerker de aanwezigen of huisgenoten geen gezondheidsklachten hebben in relatie tot Corona (hoesten, keelpijn, koorts).
  • Het huis vooraf en tijdens werkzaamheden goed te ventileren.
  • De werkplek/ installatie goed bereikbaar te maken.

Tijdens bezoek:

  • Aanwezigen minimaal 1,5 meter afstand te houden, dit moet ook mogelijk zijn binnen de werkbare ruimte van onze medewerker.
  • Het bezoek zal worden beperkt tot het noodzakelijke werk. 
  • Bij aftekenen wordt contact door klanten met documenten of apparatuur zoveel mogelijk beperkt.
  • Indien tijdens, of voorafgaand, aan het bezoek de gestelde maatregelen niet in acht zijn genomen heeft onze monteur het recht de locatie per direct te verlaten.